مقاله طبقه بندی اقلیمی ایران بر اساس روزدرجات سرمایش و گرمایش

مقاله زیر با عنوان «پیشنهاد یک سیستم پهنه‌بندی اقلیمی از دیدگاه نیازهای گرمایش و سرمایش و اعمال آن بر گستره ایران» نوشته آقای دکتر علی خلیلی است که در پنجمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان ارائه شده و پهنه بندی مناسبی بر اساس روزدرجات سرمایش و گرمایش پیشنهاد نموده که روش آن و جداول محدوده‌های آن برای دانشجویان معماری قابل استفاده است.

دانلود مقاله

/ 0 نظر / 62 بازدید